Du hoc Dai Loan

Hotline: 0966115466; 02466604300; Line ID: catlam

DU HỌC ĐÀI LOAN – NGÀY ĐẦU TRÊN NGỌC ĐẢO ĐÀI LOAN – 紀念在台初日

Ngày đầu trên Ngọc đảo Đài Loan- 紀念在台初日-
****&&&&***
#duhocdailoan #duhocvalamdailoan #kethon #connuoidailoan
www.duhoccatlam.edu.vn
Line: catlam; 0966408984;

Video
Đăng ký nhận tư vấn
Học viên từ Miền Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Mrs Oanh Cat Lam
Line: Catlam
Facebook: fb.com/duhocdailoanquoctecatlam/
Hotline: (+84) 966 115 466; (+84) 963 915 748
Tel: (+84) 246660 4300
Email: greenland1104@gmail.com
Website: http://duhoccatlam.edu.vn/
Đoàn tụ gia đình tại Đài Loan