Du hoc Dai Loan

Hotline: 0966115466; 02466604300; Line ID: catlam

DU HỌC ĐÀI LOAN – DANH SÁCH 24 EM SANG ĐÀI 02/2018

#誰最漂亮#DANHSÁCH #AIĐẸPNHẤT: HỌC SINH ĐỖ VISA ĐI ĐÀI LOAN “2-2018”
Oanh Cat Lam HAPPY VỚI bản nhạc này, chúc các em ngủ ngon:
1. Trần Thị Ngân Ngân Alto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007108831662
2. Phạm Hồng Hải Hải Phạm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014268240602
3. Hoàng Thị Hồng Linh @Hoàng Hồng Linh
https://www.facebook.com/hong.linh.712161
4. Nguyễn Thị Phương Thụy Thụy Nguyễn’s
https://www.facebook.com/xauxi.voikon.7
5. Đào Tú Anh Tú Đào
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014079062702
6. Đào Ngọc Huyền Đào Ngọc Huyền
https://www.facebook.com/daongochuyen.127
7. Lê Thị Hằng
https://www.facebook.com/profile.php
8. Bùi Thị NGÂN Cánhchuồn Trong Giôngbão
https://www.facebook.com/hg.bui.31
9. Bùi Thị Việt Bùi Việtt
https://www.facebook.com/viett.bui.90
10. Trịnh Thị Hoa 郑花
https://www.facebook.com/trinhthi.hoa.98
11. Nguyễn Huyền Nhung 阮玄絨
https://www.facebook.com/huyennhung.nguyenthi.71
12. Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thùy Dung Nguyễn Thùy Dung
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005334124494
13. Nguyễn Thị Mỹ Huyền Huyen Nguyen
https://www.facebook.com/honggai.hoa.7777
15. Nguyễn Thị Luyến San San
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009104302535
16. Đinh Thị Vân Anh Đinh Thị Vân Anh
https://www.facebook.com/dinh.vananh.397
17. Hoàng Thị Quyết Hoàng Thiên Di
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005063502856
18. Nguyễn Thị Ly Ly Bi Ti
https://www.facebook.com/ly.be.77964
19. Phạm Thị Hoa TrúcMinh An
https://www.facebook.com/truc.lan.944
20. Vũ Kiều Loan @Kiều loan
https://www.facebook.com/buongbinh.lolem
21. Vũ Văn Phương Vũ Phương Vũ
https://www.facebook.com/anhphuong.vu.585
22. Vũ Thị Quỳnh Như @Quỳnh Như
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011128119861
23. Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thu Trang
https://www.facebook.com/trangngoanhien99
24. Bùi Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền
https://www.facebook.com/cutei.hien.5

Video
Đăng ký nhận tư vấn
Học viên từ Miền Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Mrs Oanh Cat Lam
Line: Catlam
Facebook: fb.com/duhocdailoanquoctecatlam/
Hotline: (+84) 966 115 466; (+84) 963 915 748
Tel: (+84) 246660 4300
Email: greenland1104@gmail.com
Website: http://duhoccatlam.edu.vn/
Đoàn tụ gia đình tại Đài Loan